Opłaty

Opłata startowa za udział w imprezie wynosi:

a) pakiet A podstawowy

- do 30 września 2019 - 25 zł

- od 1 października 2019 do 30 listopada 2019 - 35 zł

- od 1 grudnia 2019 do 4 stycznia 2020 - 40 zł

- rejestracja i płatność w dniu zawodów 6 styczna 2020 – 50 zł

b) pakiet B rozszerzony = pamiątkowa koszulka techniczna 20 zł + Pakiet A (zamówienie możliwe do 1 grudnia)

Mieszkańcy Gminy Wapno - opłata 25 zł do 4 stycznia 2020